Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları

İşletme safhasında  en üstteki  (yaklaşık 10 – 20 cm) verimli toprak  stok edilir , alltaki serpantin kayaçları  taşınarak  ekonomik değeri olmayan sahalara stoklanır. Sahaların kullanımı tamamlandıktan sonra , daha önce stoklanan verimli toprak  üste serilir,  ağaç çukurları açılır , ağaç fidanları dikilir , gübrelenir  ve  Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. Teslim edilen alandaki  ağaçlar  5 yıl süresince   tüm bakımları ( çapa , sulama , budama vb.) tarafımızdan yapılmaktadır.Son 10 yılda  120 hektarlık (1.200.000 m2 ) alan  65.000 fidanla ağaçlandırılmıştır. Ayrıca son 2 yıldır yapılan deneme çalışmaları sonucunda yamaçlara karaçam ve badem tohumu ekilerek 2012 yılı sonuna kadar 100.000 adet fidana ulaşılması hedeflenmiştir.Özellikle  son 5 yılda  doğaya yeniden kazandırma ekibi kurularak  daha bilinçli bir çalışmaya geçilmiştir.

Ekipte  10 personel, 3  sulama aracı , 2  iş makinası  bulunmaktadır.Kullanılan gübre  civar köylerden  ücret karşılığı temin edilerek  yöreye ekonomik katkı sağlanmaktadır.Firmamız çevresinde gerçekleşen  orman , anız , bina  vb. yangınlara  , firmamıza ait itfaiye aracı ve yangın söndürme ekibiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca çevre yerleşim alanlarında  olan acil sağlık  problemlerinde  ambulans ve sağlık  ekibi hizmeti verilmektedir.

Yörenin  bitki örtüsü  çok seyrek baltalık  meşe ve çoğunlukla çıplak arazidir. Eskişehir Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan  çalışmalar sonunda  yöreye karaçam , sedir , akasya, mahlep , badem , aylantus , sarı salkım , ahlat , akça ağaç , at kestanesi  gibi çok çeşitli  ağaç türleri kazandırılmıştır. Ayrıca  ağaçlandırılan alanlarda  tavşan , tilki , saka vb.  kuş türleri de barınmaya başlamıştır. Buradaki tek handikapımız  bilinçsiz avcılar ve avlanmalardır.

Maden Kanunu ve Yönetmelikler gereği  verilen projede de taahhüt ettiğimiz gibi , çalışma sonunda  içerisinde  su sporlarının ve balık avcılığının yapılabileceği  yaklaşık 2 km uzunluğunda , 1 km genişliğinde  ve 150 metre derinliğinde  , çevresi mesire alanı olarak kullanıla bilen  doğal bir park  haline dönüştürülerek  civardaki köylere ve İnönü Belediyesine teslim edilecektir. Bu taahhüt  mükerrer  olarak  Çevre ve Orman bakanlığınca çıkarılan  Doğaya Yeniden Kazandırma  Projesinde taahhüt edilmektedir.

Ülkemizde madencilik olmazsa olmaz sektörlerin en başında gelenidir. Madencilik söktörü ülkemiz ekonomisine  sağladığı  katkı  ve katma değeri yüksek olan bir sektör olmakla beraber yoğun emek gerektiren bir iş koludur.Magnesit A.Ş. olarak misyonumuz doğa ile barışık madencilik faaliyetlerini yürütmektir.